תרגום irregular 15 ראשונים

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית v1 עברית
1
be להיות
2
beat להרביץ
3
become להפוך ל....
4
begin להתחיל
5
bleed לדמם
6
break לשבור
7
bring להביא
8
build לבנות
9
buy לקנות
10
catch לתפוס
11
choose לבחור
12
come לבוא
13
cost לעלות במחיר
14
cut לחתוך
15
do לעשות