תרגום 15 מילים שניות irregular

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
draw לצייר
2
drink לשתות
3
drive לנהוג
4
eat לאכול
5
fall ליפול
6
feed להאכיל
7
feel להרגיש
8
fight להלחם
9
find למצוא
10
fly לעוף
11
forget לשכוח
12
forgive לסלוח
13
get לקבל
14
give לתת
15
go ללכת