הכתבה בערבית לכיתות ח האות טא

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
ערבית עברית
1
طَوِيل גבוה
2
مَطَر גשם
3
مَطَار שדה תעופה
4
شُبَّاط חודש שבט
5
مُوَظّف פקיד