תרגום 3

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית-צורת בסיס עברית
1
grow לגדול
2
hang לתלות
3
have יש
4
hear לשמוע
5
hide להתחבא
6
hit להכות
7
hold להחזיק
8
hurt לפצוע
9
keep לשמור
10
know לדעת
11
leave לעזוב
12
let להקשות
13
lie לשכב
14
light להאיר