הכתבה באנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
a coat מעיל
2
crazy משוגע
3
hungry רעב
4
to invite להזמין
5
a joke בדיחה
6
to laugh לצחוק
7
a marketplace שוק
8
meat בשר
9
to put on לשים על
10
rich עשיר
11
a sleeve שרוול
12
soup מרק
13
to take off להמריא
14
upset כועס
15
vegetables ירקות
16
to wear ללבוש