תרגום 4

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
english hebrow
1
lose להפסיד
2
make להכין
3
mean להתכוון
4
meet לפגוש
5
pay לשלם
6
put לשים
7
read לקרוא
8
ride לרכב
9
ring לצלצל
10
rise לזרוח
11
run לרוץ
12
say להגיד
13
see לראות
14
sell למכור
15
send לשלוח
16
set לקבוע