תרגום 5

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
set לקבוע
2
shake לנענע
3
show להראות
4
shut לסגור
5
sing לשיר
6
sit לשבת
7
sleep לישון
8
speak לדבר
9
spend לבלות
10
stand לעמוד
11
steal לגנוב
12
swim לשחות
13
take לקחת
14
teach ללמד
15
tell להגיד
16
think לחשוב
17
understand להבין
18
wake להתעורר
19
wear ללבוש
20
win לנצח
21
write לכתוב