הכתבה באנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
verb 1 verb 2
1
begin began
2
drink drank
3
give gave
4
sing sang
5
sit sat
6
swim swam
7
blow blew
8
draw drew
9
fly flew
10
grow grew
11
know knew
12
throw threw
13
forget forgot
14
get got
15
shoot shot