הכתבה באנגלית פעלים מיוחדים

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
verb 1 verb 2
1
break broke
לשבור
2
choose chose
לבחור
3
drive drove
לנהוג
4
ride rode
לרכוב
5
speak spoke
לדבר
6
steal stole
לגנוב
7
wake woke
להעיר
8
write wrote
לכתוב
9
build built
לבנות
10
lend lent
להשאיל
11
send sent
לשלוח
12
spend spent
לבלות
13
bite bit
לנשוך
14
do did
לעשות
15
eat ate
לאכול