היסטוריה בית שני 3

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
המנהיג פעולות מרכזיות
1
יהודה המכבי ביטול הגזירות, טיהור בית המקדש, כרת ברית עם רומא
2
יונתן החשמונאי קידם את עצמאות יהודה, הרחיב את גבולות יהודה, חידש את הברית עם רומא
3
שמעון החשמונאי יהודה מקבלת עמצאות (פטור ממיסים), גירוש נוכריים, הרס את ה"חקרה" (סמל השלטון ההלניסטי), כבש שטחים
4
יוחנן הורקנוס חידש את הברית עם רומא, התפשטות טריטוריאלית, גיור נוכריים
5
יהודה אריסטובולוס הכתיר עצמו למלך, כבש שטחים, גייר נוכריים
6
אלכסנדר ינאי הרחיב שטחים- סיים את הרחבת גבולות הממלכה, עורר מאבקים פנמיים עם הפרושים
7
שלומציון מנהיגות נשית, ביצור הממלכה, גיוס צבא, שנות שפע