חוקי ע', א', ח', כ', ק'

גרסה: 1 הצג גרסה אחרונה הצג גרסה: 2 1
מיון: לפי הסדר המקורי שנה
משפטים מילים
1
הילדים ________ אותי. מכעיסים
2
אמא עושה _______. כביסה
3
אני צריך ________ את אחי. לחבק
4
יש ________ רבים בשנה. חודשים