חוקי ע', א', ח', כ', ק'

גרסה: 2 הצג גרסה: 2 1
מיון: לפי הסדר המקורי שנה
משפטים מילים
1
הילדים ________ אותי. מכעיסים
2
אמא עושה _______. כביסה
3
אני צריך ________ את אחי. לחבק
4
יש ________ רבים בשנה. חודשים
5
צריך לתת _________. כבוד
6
לילד יש ________ של סופר. קבלה
7
יש לי את זכות _________. הבחירה
8
הילד משתמש _________. במקפצה
9
אני מקווה שהשכן שלי ________ את יום ההולדת שלי. יזכור
10
________ שלי טובה. השמיעה
11
אני אוהב _______ דפים. לקרוע