הכתבת פעלים מיוחדים 3

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
verb 1 verb 2
1
find found
למצוא
2
go went
ללכת
3
have had
יש
4
hear heard
לשמוע
5
lie lay
לשכב
6
lose lost
להפסיד
7
take took
לקחת
8
make made
להכין
9
run ran
לרוץ
10
see saw
לראות
11
win won
לנצח
12
bring brought
להביא
13
buy bought
לקנות
14
fight fought
להילחם
15
think thought
לחשוב