הכתבת פעלים 4

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
verb 1 verb2
1
cost cost
לעולות(במחיר)
2
cut cut
לחתוך
3
hit hit
להכות
4
hurt hurt
לפגוע
5
let let
לתת
6
put put
לשים
7
read read
לקרוא
8
shut shut
לסגור
9
become became
להפוך ל...
10
come came
לבוא
11
stand stood
לעמוד
12
understand understood
להבין
13
fall fell
ליפול
14
feed fed
להאכיל
15
hold held
להחזיק
16
meet met
לפגוש