אנגלית

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עיברית אנגלית
1
בלש detective
2
סופר,מחבר writer
3
יער forest
4
יומן dairy
5
הרפתקה adventure
6
שונה different
7
כפר village