אנגלית יוניט 2

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית פירוש עברית
1
struggle קושי, מאבק
2
southern דרומי
3
warning מזהיר
4
through גמר, זרק
5
hit פגע
6
giant ענק
7
ascape ברח, נמלט
8
equipment ציוד
9
to save להציל, מציל
10
earthquake רעידת אדמה
11
earth אדמה, כדור הארץ
12
disaster אסון
13
destroy נהרס, נחרב
14
decide להחיליט
15
damage נזק
16
reporter כתב, כתב חדשות
17
weak חלש
18
afraid מפחד
19
teenager נער, נערה
20
to) take cover) לתפוס מחזה
21
violent אלים
22
try hard להשתדל, לנסות
23
towards לכיוון
24
raise money לגייס כסף
25
proud גאה
26
make sure לוודא
27
lick ללקק
28
huge עצום
29
give birth ללדת
30
get excited להתרגש
31
fight לריב
32
fought רבו
33
feed להאכיל
34
shake לנער, רעידה, שייק
35
beach חוף, חוף ים
36
area אזור
37
alive חיי
38
damage נזק
39
round סביב, עגול
40
rock אבן
41
river נהר
42
what is it like איך זה
43
were hurt נפגעו
44
were damaged ניזוקו
45
wave גל
46
was killed נהרג
47
warn אזהרה
48
burning נשרף, בוער