מספרים ביפנית

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית יפנית
1
אחד וון
סורי אם זה לא נכון לא הצלחתי למצוא את התרגום האמיתי!
2
שתיים חטצה
3
שלוש תרלנו
4
ארבע יצנו