מילים של ג'ים

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילה פירוש
1
ח'רג' יצא
2
רג'עה חזר
3
רג'ול איש
4
ג'נוב דרום
5
ח'ליג' מפרץ
6
שג'רה עץ
7
יום אלג'ומעה יום שישי
8
ג'דיד חדש