מבחן באנגלית!

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
share לחלוק
2
upstairs למעלה
3
hugh ענק
4
really באמת
5
prison כלא
6
promise הבטחה
7
guest אורח
8
looked in נעול
9
in my opinion לדעתי
10
island אי
11
forest יער
12
desert מדבר
13
to catch לתפוס
14
a city עיר
15
husband בעל
16
idea רעיון
17
knife סכין
18
land יבשה
19
to marry להתחתן
20
a mask מסכה
21
prince נסיך
22
quietly בשקט
23
rug שטיח
24
town עיר(קטנה)
25
a village כפר
26
a wedding חתונה
27
wife אישה
28
clever פיקח
29
a coin מטבע
30
to find למצוא
31
to free לשחרר
32
to kidnap לחטוף
33
to let לתת
34
to look for לחפש
35
magic קסם
36
massage הודעה
37
a palace ארמון
38
to pay לשלם
39
to sell למכור
40
to send לשלוח
41
a son בן