מילים למבחן 3 באנגלית

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילים תרגום
1
blanket שמיכה
2
coin מטבע
3
generous נדיב
4
gift מתנה
5
guest אורח
6
hurry למהר
7
husbend בעל
8
hut צריף
9
kindness טוב לב
10
to offer להציע
11
palace ארמון
12
to pay לשלם
13
to serve להגיש
14
wife אישה של מישהו
15
to accept להסכים לקבל
16
belong להית שייך
17
carry לסחוב
18
cost לעלות כסף
19
decide להחליט
20
empty ריק
21
greedy חמדן
22
heavy כבד
23
immediately מיד
24
to realize להבין
25
ride לרכוב
26
sell למכור
27
share לשתף
28
upstaries למעלה
29
huge ענק
30
realy באמת
31
prison כלא
32
pronice הבטחה
33
locked in נעול
34
in my opinion לדעתי
35
iland אי
36
forest יער
37
desert מדבר