מילים למבחן מיצב

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
few כמה
2
catch, caught להתפס
3
cheating לרמות
4
quite די
5
subject מקצוע לימוד
גם נושא
6
prepare להכין
7
material חומר
8
fact עובדה
9
in case במקרה
10
trust אמון, לסמוך על
11
respect כבוד, לכבד
12
grade כיתה, ציון
13
honest כנות,יושרות
שם תואר
14
intention כוונה
15
learn the lesson ללמוד את הלקח
16
worth שווה
17
promise להבטיח, הבטחה
18
column טור