הכתבה היום

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
ccast חוץ
2
destroy להרוס
3
storm סופה, סערה
4
season עונה
5
warning אזהרה
6
direction כיוון
7
predict לנבא
8
scientist מדען