אוצר מילים לבוחן בערבית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילה בעברית מילה בערבית
1
מחשב חאשוב
2
מחשבים חאוואשב
3
אני יושב אשב אג'ליסו
4
שעה סאעה
5
שעות סאעאת
6
הרבה קת'יר
7
מול אמאם
8
ציור ראסם
9
אני מצייר אצייר ארסומו
10
אני מנגן אנגן אעיזפו
11
צפייה באראמיג'
12
קריאה קיראעה
13
ספרים כותוב
14
מוסיקה מוסיקה
15
גיטרה קית'ארה
16
חיות חאיאואנאת
17
טלויזיה תילפיזייון
18
כדורגל קורה אלקאדאם
19
ספורט רייאח'א
20
ברוכים הבאים אהלאן וסהלאן
21
יום ראשון יום אלאחד