מבחן באנגלית

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
shop חנות
2
hospital בית חולים
3
mall קניון
4
clinic מרפאה
5
cinema בית קולנוע
6
school בית ספר
7
supermarket סופר
8
police station תחנת משטרה
9
fire station תחנת מכבי אש
10
bus station תחנת אוטובוס
11
guard שומר
12
shopkeeper מוכר בחנות
13
nurse אחות בבית חולים
14
teacher מורה
15
policeman שוטר
16
fireman כבאי
17
driver נהג
18
doctor רופא
19
vet וטרינר
20
helicopter מסוק
21
bus אוטובוס
22
train רכבת
23
truck משאית
24
bike אופניים
25
van אוטו
26
plane מטוס
27
in בתוך
28
on מעל
29
under מתחת
30
next to ליד
31
behind מאחורי
32
in front of לפני
33
right ימין
34
left שמאל
35
sports ספורט
36
clothes בגדים
37
candy סוכריות
38
music מוזיקה
39
book ספר
40
guiter גיטרה
41
go ללכת
42
work עבודה
43
want רוצה
44
when מתי
45
where איפה