מבחן באנגלית

התחל ללמוד

גרסה: 3 הצג גרסה: 3 2 1
מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
beads חרוזים
2
to break into לפרוץ
3
case תיק במשטרה
4
clue רמז
5
crime פשע
6
detective בלש
7
diamond יהלום
8
jewelry תכשיט
9
murder רצח
10
riddle חידה
11
robber שודד
של החרוזים
12
to solve לפתור
13
to cheat לרמות
14
to complain להתלונן
15
crowd הרבה אנשים
16
gang כנופיה
17
pockets כיסים
18
to succeed להצליח
19
worth שווי
20
powers כוחות
21
incident תקרית
22
dark חשוך
23
elevator מעלית
24
flashlight פנס
25
guard שומר
26
nameplate תג שם
27
to pick up לאסוף
28
realtive משפחה
29
skeleton שלד
30
sticky דביק
31
company חברה עסקית
32
ancient עתיק
33
to allow לאפשר
34
attract למשוך תשומת לב
35
century המאה
36
disappear להעלם
37
honor כבוד
38
to mvent להמציא
39
leather עור
40
lightning ברק
41
metal מתכת
42
ordinary כרגיל
43
to premit להרשות
44
skin עור של בני אדם
גם:צמוד
45
symbol סמל
46
variety מגוון
47
comparison השוואה