אוצר מילים click1 - רשימה 2

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
table שולחן
2
board לוח
3
picture תמונה
4
man איש
5
woman אישה
6
wall קיר
7
chair כסא
8
desk שולחן כתיבה
9
computer מחשב
10
door דלת
11
window חלון
12
broom מטאטא
13
eraser מחק
14
ruler סרגל
15
pencil case קלמר
16
markers סמנים
17
big גדול
18
small קטן
19
tree עץ
20
cat חתול
21
dog כלב
22
mouse עכבר
23
horse סוס
24
sheep כיבשה
25
cow פרה
26
goat עז
27
elephant פיל
28
hen תרנגולת
29
panda פנדה
30
gorilla גורילה
31
snake נחש
32
monkey קוף
33
giraffe ג'ירפה
34
bear דב
35
iguana איגואנה
36
fat שמן
37
thin רזה
38
long ארוך
39
short נמוך
40
tall גבוה
41
short קצר
42
very מאוד
43
eye עין
44
ear אוזן
45
mouth פה
46
nose אף
47
wing כנף
48
leg רגל
49
tail זנב
50
neck צוואר