הכתבה באנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
arrest לעצור
2
assignment מטלה, משימה
3
attack לתקוף, התקפה
4
brave אמיץ
5
cause לגרום
6
code צופן
7
control שליטה
8
escape להמלט, לברוח
9
except מלבד
10
join להצטרף