אוצר מילים לקיץ

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
אשה wife
2
שאל asked
3
את עצמו himself
4
הרבה many
5
לבטוח trust
6
תחרות competition
7
שלח sent
8
זרע seed
9
לחפש looking for
10
אדם person
11
צמח plant
12
הכי טוב best
13
אז then
14
אחליט decide
15
יהפוך become