הכתבה past1

התחל ללמוד

גרסה: 2 הצג גרסה: 2 1
מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
alarm clock שעון מעורר
2
annual שנתי
3
avoid להמנע
4
behavior התנהגות
5
coast חוף הים
6
continent יבשת
7
despite למרות
8
flight טיסה
9
hunter צייד
10
length אורך
11
north צפון
12
ocean אוקיינוס
13
research מחקר
14
survive לשרוד
15
weak חלש
16
confident ביטחון עצמי
17
cruel אכזרי
18
hard working עבודה קשה
19
nasty מגעיל
20
proud גאה
21
responsible אחראי
22
rude גס רוח
23
sensitive רגיש
24
tough חזק
25
shoulders כתפיים
26
to sign לחתום
27
to silent שקט
28
suit חליפה
29
track מסלול
30
to wave לנופף
31
to whistle לשרוק
32
to deliver למסור
33
to decide להחליט
34
drugstore מכולת
בית מרקחת
35
finally לבסוף
36
to imagine לדמיין
37
to mind לשים לב
38
to pull למשוך
39
to realize להבין
40
a rock סלע
41
to belong שייך