טמירה

התחל ללמוד

גרסה: 2 הצג גרסה: 2 1
מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
holiday חופשה
2
yacht יכטה
3
smoothly בצורה חלקה
4
disappeared להיעלם
5
lost hope לאבד תקווה
6
immediately מיד
7
informed להודיע
8
local מקומי
9
starving מורעב
10
carcasses נבלות
11
realized להבין
12
brought back הביא חזרה
13
knocked them back הפיל אותם
14
previous קודם
15
calm רגוע
16
rough סוער
17
pet חיית מחמד
18
survival הישרדות
19
nature reserve שמורת טבע
20
advertised פרסם
21
coastline קו החוף
22
dangerous מסוכן
23
to decide להחליט
24
a fight להלחם
25
a mystery מסתורי
26
to respect לכבד
27
(right (to be צודק
28
a scar צלקת
29
sharp חד
30
tough קשוח
31
trouble צרות
32
to believe להאמין
33
to cut לחתוך
34
a knife סכין
35
often לעתים קרובות
36
a pocketknife אולר
37
suddenly פתאום
38
until עד
39
violently אלימות