מספרים מכוונים

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
חיבור מספרים חיוביים הורדת הסימנים המיותרים
1
ציהיעסבעככגסכענ נחיהיבעכ נ
2
צמנחטבאיכ בנה נהיחביכס
3
עטה עהיעבי עכאכבעהמנחלמלצךףןיו
4
חניוהבטבאעבב נעיבעבכעגסקסיצלםח
5
מחינ נאגארגבואחטיםןיחמםןיוןעטכהיע