מילים נפוצות

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית תרגום לעברית
1
during במשך
2
effect השפעה
3
however אבל
4
prevent למנוע
5
donate לתרום
6
rate שיעור,קצב
7
reduce להפחית
8
research מחקר
9
value ערך
10
purchase מחקר
11
currently עכשווי
12
instead במקום
13
to bother להרגיז,להפריע
14
best selling רב מכר
15
personality אישיות
16
item פריט
17
predict לנבא
18
defend להגן
19
in common במשותף
20
review ביקורת,לבקר
21
isuue נושא
22
result תוצאה
23
while בזמן ש
24
organization ארגון
25
to run a business לנהל עסק
26
per כל
27
ban להחרים
28
study מחקר
29
experience ניסיון
30
region איזור