מילים נפוצות2

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית תרגום לעברית
1
recently לאחרונה
2
although למרות
3
first ראשון
4
in addition בנוסף
5
entertainment בידור
6
inprove לשפר
7
claim לטעון
8
take part להשתתף
9
common נפוץ
10
scientist מדען
11
deal with להתמודד
12
since בגלל
13
violence אלימות
14
founded נוסד
15
run out of לא נשאר
16
population אוכלוסייה
17
believe להאמין
18
findings ממצאים
19
worldwide בכל העולם
20
lack of מחסור ב
21
legal חוקי
22
despite למרות
23
second שנית
24
describe לתאר
25
justify להצדיק
26
approach גישה
27
skill מיומנות
28
self esteem ביטחון עצמי
29
mentioned מוזכר
30
method שיטה