מבחן אחרון באנגלית

גרסה: 1 הצג גרסה אחרונה הצג גרסה: 2 1
מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
to) jog) לרוץ
2
to) invent) להמציא
3
to) develop) לפתח
4
to) replace) להחליף
5
to) claim) לטעון
6
download להוריד
7
advanced מתקדם
8
expert מומחה
9
device מכשיר
10
outdated יצא מהאופנה
11
alike דומים
12
to bark לנבוח
13
to become להפוך ל
14
a bench ספסל
15
a daughter בת
16
earrings עגילים
17
expensive יקר
18
far רחוק
19
a husband בעל
20
a hut בקתה
21
a mirror מראה
22
a month חודש
23
a necklace שרשרת
24
a ring טבעת
25
to sell למכור
26
a village כפר
27
a wife אישה
28
earth כדור הארץ
29
a field שדה
30
a forest יער
31
glass זכוכית\כוס
32
a hill גבעה
33
the moon ירח
34
a mountain הר
35
nature טבע
36
a river נהר
37
skin עור
38
a soul נפש
39
a star כוכב