אנגלית פסיכומטרי - 1

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
irritated עצבני
2
durability עמידות
3
fluent רהוט
4
disheveled פרוע
5
magnitude גודל
6
capable מסוגל
7
accurate מדויק