מבחן באנגלית-1 (כיתה ט)

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
accept לכבד
2
apper להופיע
3
a thought מחשבה
4
belong to שייך ל
5
breathe לנשום
6
combine לשלב
7
community קהילה
8
competitive תחרותי
9
cooperation שיתוף פעולה
10
fortunately למרבה המזל
11
in fact למעשה
12
independent עצמאי
13
proud of גאה ב
14
season עונה
15
star player שחקן כוכב
16
succeed להצליח
17
tradition מסורת
18
whole כל..
19
to guess לנחש
20
to mean להתכוון
21
to notice לשים לב
22
to pick לאסוף
23
to trust לבטוח
24
to wipe לנגב
25
change your mind לשנות את הדעה שלך
26
get along with מסתדר עם
27
i dont mind לא אכפת לי
28
in good shape להיות בכושר
29
pull yourself together קח את עצמך בידיים
30
set a record קבע שיא
31
stick to the rules להצמד לחוקים
32
take someon's place לקחת את המקום של מישהו אחר
33
comparing השוואה
34
contrasting נוגד
35
individual אישי
36
culture תרבות