מבחן שני באנגלית כיתה ט

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
afford to לאפשר
2
among בין
3
basic בסיסי
4
bill חשבון
5
catch לתפוס
6
cause סיבה
7
clothes בגדים
8
company חברה
9
empty ריק
10
energy אנרגיה
11
escape לברוח
12
floor רצפה
13
future עתיד
14
government ממשלה
15
hunger רעב
16
hungry רעב
17
in danger בסכנה
18
nearby ליד
19
number of מספר של
20
organization ארגון
21
poor עני
22
poverty עוני
23
programme תוכנית
24
roof גג
25
stomach קיבה
26
subject נושא
27
suffer לסבול
28
thin רזה
29
electricity חשמל
30
population אוכלוסיה
31
a bit קצת
32
bored משועמם
33
bowl קערה
34
character דמות
35
crawl לזחול
36
disagree לא להסכים
37
expression הבעת פנים
38
fear פחד
39
guest אורח
40
hardly בקושי
41
have something משהו שמטריד אותך
42
on your mind לדעתך
43
lips שפתיים
44
sight מראה
45
turn לפנות
46
warn להזהיר
47
wibe רחב
48
attacking התקפה
49
compliment מחמאה
50
daring להעז
51
delicate עדין
52
faint להתעלף
53
hunting צייד
54
instinct אינסטינקט
55
long gone נעלם מזמן
56
move a muscle להזיז שריר
57
scream לצעוק
58
slam לתרוק
59
slide לגלוש
60
staff צוות
61
scare להפחיד
62
health בריאות
63
mosquitoes יתושים
64
sudden פתאומי
65
porridge דייסה
66
struggled נאבקנו
67
porridge דייסה
68
health בריאות
69
mosquitoes יתושים