מבחן 3-טל

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
afraid פוחד
2
be back לחזור
3
call up להתקשר,לגייס לצבא
4
check on לבדוק מה שלום
5
coast חוף
6
conversation שיחה
7
dangerous מסוכן
8
deep עמוק
9
heavy כבד
10
mail דואר
11
of course כמובן
12
on the way על הדרך
13
put up לתלות
14
turn off לכבות