מבחן 3

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
afraid פוחד
2
be back לחזור
3
call up לגייס לצבא,להתקשר
4
check on לבדוק מה שלום
5
coast חוף