אנגלית מבחן 3

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
accoint חשבון
2
adult מבוגר
3
aware of מודע
4
awful נורא
5
blame להאשים