ימות השבוע - איטלקית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית איטלקית
1
Monday lunedì
2
Tuesday martedì
3
Wednesday mercoledì
4
Thursday giovedì
jo-ve-di
5
Friday venerdì
6
Saturday sabato
sa^-bato
7
Sunday domenica
do-me^-nica