מילים למבחן באנגלית

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילים פירושים
1
rich עשיר
2
steal לגנוב
3
hard קשה
4
plan תוכנית
5
hide להתחבא
6
wait לחכות
7
messege הודעה
8
finally לבסוף
9
surprise הפתעה
10
heavy כבד
11
thief גנב
12
catch לתפוס
13
hero גיבור