מבחן אחרון באנגלית כיתה ט

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
certainly ללא ספק
2
close by קרוב
3
comfortable נוח
4
exactly בדיוק
5
gentle עדין
6
immediately מיד
7
inexpensive זול
8
law חוק
9
line שורה
10
local מקומי
11
make up one's mind להחליט
12
nervous עצבני
13
offer להציע
14
pick up להרים
15
pleasant נעים
16
seem נראה
17
set out יצא לדרך
18
sign סימן
19
suddenly פתאום
20
take a look להביט
21
visitor אורח
22
bed and breakfast מיטה וארוחת בוקר
23
come someone's attention לתפוס את תשומת ליבו של מישהו
24
landlady בעלת הבית
25
star at לבהות
26
welcoming smile חיוך מזמין
27
cage כלוב
28
boarding house בית הארחה
29
aloud בקול רם
30
die למות
31
fascinating מרתק
32
handsome יפה תואר
33
i suppose אני מניח
34
interrupt להפריע
35
lately לאחרונה
36
lucky מזל
37
straight ahead ישר קדימה
38
strange מוזר
39
stuff לפחלץ
40
upstairs למעלה
41
charming מקסים
42
familiar מוכר
43
fooled מרומה
44
gently בעדינות
45
innocently בתום לב