תאריכים לבגרות בתנ"ך

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
תאריך אירוע
1
928 לפנה"ס פילוג הממלכה לממלכת ישראל ויהודה
2
1\722 לפנה"ס חורבן ממלכת ישראל וגלות עשרת השבטים לאשור
3
701 לפנה"ס מסע סנחריב מלך אשור והמצור על ירושלים
4
1\621 לפנה"ס הרפורמה של יאשיהו
5
597 לפנה"ס גלות יהויכין
6
589 לפנה"ס חורבן יהודה, ירושלים ובית המקדש הראשון וגלות יהודה לבלל
7
538 לפנה"ס הצהרת כורש, שיבת ציון
8
י' בטבת לזכר המצור על ירושלים
9
י"ז בתמוז לזכר הבקעת חומות ירושלים
10
ט' באב חורבן בית המקדש הראשון
11
ג' בתשרי לזכר גדליהו בן אחיקם