הכתבה 17.9

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
recognize לזהות
2
resemble דומה ל
3
estimate להעריך
4
appearance הופעה
5
reflection השתקפות/ בבואה
6
concern דאגה
7
obsession אובססיה/ כפיתיות
8
current עכשווי/ נוכחי
9
constantly תדיר/ לעיתים קרובות
10
exposure חשיפה