אנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילים באנגלית מילים בעברית
1
Delete למחוק
2
CapsLock להחליף שפה??
3
Exit יציאה
4
hellp עזרה