זמנים

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
הווה עבר
1
catch caught
2
choose chose
3
came come
4
build built
5
bring brought