זמנים

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עבר הווה
1
cost cost
2
did do
3
drank drink
4
drove drive
5
ate eat
6
fell fall
7
felt feel
8
fought fight
9
found find
10
flew fly