זמנים

גרסה: 2 הצג גרסה: 2 1
מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עבר הווה
1
saw see
שכח
2
sat sit
קפא
3
took take
קיבל
4
won win
נתן
5
ran run
הלך
6
said say
גדל
7
made make
היה לו
8
sang sing
היכה
9
wrote write
החזיק
10
slept sleep
נפגע