פרושים על הבוחן של יאיר

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
פרוש ןויןןייםחם9יח9וח מ ו89ו םוח ןם וו מילה9וח9 98ו 98ו98ו98ו 98ו 9 98 ו98 ו8 ו
1
שכח forgot
2
קיבל get
3
קפא froze
4
נתן gave
5
הלך went
6
גדל grew
7
היה לו had
8
היכה hit
9
החזיק held
10
פגע hurt